cbs2024nagoya@gmail.com

Takashi Yoshimura, Chair, CSB 2024 Organizing Committee

Local Organizing Committee

 • Takashi Yoshimura (Chair)
 • Setsuyuki Aoki
 • Megumi Hatori
 • Tsuyoshi Hirota
 • Yoshiko Ikuno
 • Naohiro Kon
 • Kazuhiko Kume
 • Kumiko Miwa
 • Tomoaki Muranaka
 • Norihito Nakamichi
 • Tomoya Nakayama
 • Taeko Nishiwaki-Ohkawa
 • Daisuke Ono
 • Jun Tomita
 • Tomoko Yoshikawa
 • Takafumi Yamashino
 • Shinobu Yasuo

Organizing Committee

 • Yasufumi Shigeyoshi (Chair)
 • Ken-ichi Honma
 • Ken-ichi Honma
 • Shihoko Kojima
 • Yoko Komada
 • Tokitaka Oyama